Online žiadosť o zamestnanie

Osobné údaje
Adresa
Uchádzam sa o
Podklady uchádzača
Ako ste sa o nás dozvedeli?
Legal

Podklady uchádzača, ktoré ste nám poskytli, uchovávame a spracúvame v rámci výberového konania. S vašimi údajmi zaobchádzame striktne dôverne, neposkytujeme ich tretím stranám a používame ich výlučne na účely výberového konania. Po uplynutí výberového konania si vyhradzujeme právo uchovávať vaše podklady v digitálnej podobe ďalšie 3 roky so zreteľom na možné uplatnenie nárokov na základe zákona o rovnakom zaobchádzaní (§ 15 GlBG) alebo na základe všeobecného práva na náhradu škôd.