FAQ Säkerhetssystem

Säkerhetssystemteknik är ett brett och komplext område. En del frågor och svar kommer att belysa några av de mer komplexa frågorna och ge svar på viktiga vanliga frågor.

Motståndsklasserna klassificerar förmågan att stå emot inbrott. De definierar hur motståndskraftiga fönster och dörrar är mot inbrott. Ju högre klass desto längre tid tar det för inbrottstjuvarna att bryta sig in, och desto större är sannolikheten att de kommer att behöva professionella verktyg.

Motståndsklasserna är uppdelade enligt de verktyg och arbetsmetoder som används av inbrottstjuvarna, i syfte att göra en jämförelse på europeisk nivå och att kategorisera dessa element i enlighet med EN1627-1630.

EVVA-nycklar är skyddade på olika sätt för att det ska vara så svårt som möjligt att kopiera dem:

1. Tekniskt och teknologiskt nyckelskydd

Låssystem från EVVA utvecklas i företagets egna designavdelning och uppfyller mycket stränga tekniska standarder. De kan endast tillverkas med hjälp av specialmaskiner.

2. Organisatoriskt nyckelskydd

Endast auktoriserade nyckelinnehavare kan beställa nya nycklar från EVVA eller en EVVA-partner. För att användare ska kunna identifieras medföljer ett säkerhetskort vid leverans av cylindern.

3. Rättsligt nyckelskydd

Alla låssystem och nyckelprofiler från EVVA är patenterade.

Mät alltid från mitten av låsstolpen (cylinderskruven) till den yttre kanten av dörren, inklusive beslagets vidd.

Exempel:

36 mm (längd A)+ 31 mm (längd I) = 67,0 mm total längd t.ex. 36 + 31 = DZ 36/31

Här hittar du information om hur du installerar, använder och sköter din cylinder korrekt.

Nödöppning med BSZ-funktion

En isatt nyckel kan blockera låscylinderns funktion. Detta kan utgöra en säkerhetsrisk, i synnerhet i ett nödfall. Vad kan man alltså göra om till exempel en familjemedlem eller en hotellgäst lämnar nyckeln instucken i låset på insidan av dörren och det uppstår ett nödfall? Lösningen: EVVAs dubbelcylindrar kan som tillval utrustas med en BSZ-funktion. BSZ är en funktion gör att cylindern kan låsas från båda sidorna, även om en behörig nyckel finns instucken på ena sidan av dörren.

Nödöppning med övergripande behörighet.

Särskilt i företag är det viktigt att man i samband med ett nödfall har kontrollerat tillträde till alla rum. EVVA erbjuder en så kallad övergripande behörighet. Detta innebär att en person med en behörig nyckel kan ta ut låssystemets huvudnyckel (GMK) eller gruppnyckel på ett kontrollerat sätt och på så sätt få tillträde vid ett nödfall.
Huvudnyckeln måste alltid vara tillgänglig för räddningstjänst, såsom brandkår, i samband med brand eller annat nödfall. Nyckeln kan förvaras i ett nyckelrör från EVVA.


+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com