Hero image

Smart helt enkelt: Nya AirKey-Cloud Interface

21. augusti 2019. Obegränsad användning tack vare nytt och säkert gränssnitt.

AirKey, där smarttelefonen är nyckeln, har utökats med ett gränssnitt (API). – AirKey-gränssnittet gör att vi kan bredda användningsområdet för AirKey enormt. Det är en optimal lösning för exempelvis kunder som hanterar infrastruktur- och energianläggningar, förklarar Hanspeter Seiss, produktchef för AirKey hos EVVA. Ett flexibelt och ultrasäkert system som AirKey möter behoven hos företag med distribution och lokaler i hela världen där det krävs hög säkerhet och enkel åtkomst i samband med service. Med AirKey-Cloud Interface går det att skicka nycklar från den egna programvaran till serviceteknikerns mobiltelefon.

Nyckelöverlämningar hör till det förflutna

Låssystem på flera platser är bara ett av användningsområdena. Som uthyrare av semesterboenden eller ägare till ett litet hotell måste du anordna nyckelöverlämning till varje ny gäst. Nu kan man istället överföra tillträdesbehörigheter direkt till hyresgästernas mobiltelefoner. Med AirKey-Cloud Interface kan detta ske från det egna bokningsprogrammet. Ytterligare ett användningsområde för Cloud Interface är räddningscentraler: – I ett nödfall utgör gränssnittet en viktig hjälpreda. Räddningstjänst kan nämligen ta emot tillträdesbehörigheter samtidigt som den larmas, säger Seiss.

Easy Onboarding

”Vare sig det gäller bostäder, föreningsliv, mobila vårdtjänster, gym, delade kontor eller i hela kommuner och städer. Med Cloud Interface finns inga begränsningar.” En särskild intressant funktion är till exempel integrationen i ett befintligt HR-program på ett företag. Med AirKey kan man skicka den konfigurerade nyckeln till mobilen när en ny anställd börjar på företaget. Gränssnittet kopplar samman den befintliga programvaran med AirKey onlineadministration. Det gör det möjligt att styra vissa funktioner i AirKey direkt från den egna programvaran. För att det ska kunna ske ett datautbyte mellan AirKey-onlineadministrationen och programvaran måste programvaran anpassas. – Denna uppgift sköts av en integratör eller programmeraren av den befintliga programvaran, säger Seiss.

AirKey-Cloud Interface

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige@evva.com