Hero image

EVVA är den pålitliga följeslagaren

22. oktober 2020. Familjefadern Martin Kernthaler ansvarar för internationell marknadsföring på EVVA och känner EVVA-varumärket inifrån och ut

I intervju: Martin Kernthaler, chef för internationell marknadsföring

Hur ett företag som EVVA uppfattas är ingen tillfällighet utan en viktig del av EVVA:s marknadsföringsstrategi. Även i tider av kris förblir EVVA när det gäller varumärket "den pålitliga följeslagaren". Vi frågade Martin Kernthaler, chef för internationell marknadsföring, vart EVVA:s varumärke är på väg.

Vad står varumärket EVVA för?
Sinnebilden för varumärket EVVA är den "pålitliga följeslagaren". Som person kan man föreställa sig EVVA som en sportig fyrtioplussare med framgångsrik verksamhet som entreprenör i en teknisk bransch. För honom är professionalism och kvalitet viktigt, och han älskar att hålla på med med innovationer. I djupet av hans hjärta är det en sak som driver honom: att finnas där för dem som betyder mest. Yrkesmässigt är det hans kunder, privat hans familj.

Vad har förändrats för EVVA sedan coronapandemins utbrott?
Corona-krisen ger EVVA möjlighet att verkligen bevisa sig som en pålitlig följeslagare. Nu handlar det just om att finnas där för våra partner och slutkunder, men också för våra anställda. Och se till att vi fortsätter att leverera pålitliga, högkvalitativa lösningar på ett säkert sätt.

Vad kan marknadsföringen betyda för ett företag under en kris?
En sådan situation ger företaget chansen att visa sitt rätta ansikte och bevisa att man finns där även i svåra tider. Regelbunden, tydlig kommunikation och att man klarar av att hålla ingångna löften skapar särskilda band, som får en positiv effekt även långt efter krisen.

Vem har hjälpt till med utvecklingen?
EVVA har inlett en vidareutveckling av varumärket med hjälp av en extern varumärkesbyrå. Inom EVVA var till en början en stor grupp av områdeschefer involverade i att lägga "fundamentet" för nypositioneringen. Ju mer konkret det handlade om att formulera varumärkets egenskaper mot slutet av processen, desto mer intensivt involverades företagets ägare. Ur detta kom det ut en uppsättning egenskaper som EVVA står för. Det är som en "karta" som vi kan hålla i handen när och var helst vi gestaltar EVVA:s uppträdande.

Varför var det nödvändigt att rikta om varumärket?
Helt enkelt det faktum att det fanns många outtalade idéer om EVVA:s varumärke, men ingen fastlagd definition.

Vad får våra partner ut av det?
Genom en tydlig varumärkespositionering får kunder och partner ännu mer av det som de värdesätter med EVVA: pålitlig ledsagning. Detta kan manifestera sig på många nivåer: i korta leverans- eller offerttider, i kompetent projekteringsstöd, i ett modulsystem som hjälper till att spara in lagerkostnader eller i en partnerportal där partner snabbt finner sig tillrätta. Det är viktigt att utveckla den pålitliga följeslagaren inom alla delar av företaget, och detta är ett "pågående uppdrag".

Var träffar EVVA:s partner sin pålitliga följeslagare?
Varumärkesutvecklingen skedde vid EVVA:s huvudkontor i Wien, med engagemang från många av EVVA:s anställda, och rullades sedan ut i filialerna. Varumärkesbilden ingår också i utbildningen för varje ny medarbetare som börjar på EVVA. Den pålitliga följeslagaren "gäller" i alla länder där EVVA har verksamhet, lika för alla medarbetare, i uppträdandet gentemot en partner eller vid kontakt med anläggningschefen för en stor bank. Bäst kan den pålitliga följeslagaren upplevas i varumärkesvideon: Många anställda och partner har reagerat med mycket positiva känslor på den här videon.

Mag. Martin Kernthaler
Infödd wienare, gift, 2 barn
På EVVA sedan 2014
Fritidsintressen: Det blir mycket vatten, helst vid havet: Segling, surfning, SUP-paddling, simning, dykning, paddling, men också mountainbiking och vandring

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige@evva.com