WIKA Mera-fabriken

Produkt: EPS
Storlek: 1-100 enheter
Land: Ryssland

WIKA Mera-fabriken är den första anläggningen i Ryssland som upprättats för den tyska verktygstillverkaren WIKA. Syftet är att betjäna ännu en strategiskt viktig marknad från en lokal produktionsanläggning. Anläggningen anses nu vara den modernaste bland WIKA:s fabriker världen över. Fabriken omfattar en yta på 5 000 kvm varav 3 500 kvm tas upp av produktionslokaler, kalibreringslaboratorium och lager. Resten används som lokaler för administration och personal.

På WIKA:s produktionsanläggning krävdes ett flexibelt och säkert mekaniskt låssystem för att de specifika projektkraven skulle kunna uppfyllas. Därför utrustade man anläggningen med totalt 58 EPS-cylindrar för att möta de höga säkerhetskraven och hitta en lösning för fabrikens flernivåhierarki. 

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige@evva.com