Goldin Financial Centre

Produkt: ICS
Storlek: > 500 Einheiten
Land: Hongkong

Goldin Financial Centre är en ny A-klassad kommersiell byggnad i Hongkong. För EVVA-partnern Tung Fat Ho var detta projekt, som omfattar mer än 2 000 ICS-låscylindrar, det hittills största ICS-projektet. Utöver systemets komplexa struktur med en stor mängd låscylindrar var man tvungen att uppfylla även andra krav på säkerhet i form av en patenterad högsäkerhetscylinder med vändnyckel. Dessutom omfattar projektet omspärrningsfunktionen VARIO med vilket hela system kan kodas om på nytt när byggarbetena är avslutade och projektet överlämnas.

Tillbaka


Eller utnyttja vår uppringningstjänst
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på