Hero image

Warunki korzystania EVVA

Operatorem tej witryny internetowej jest EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, z siedzibą w Wiedniu, kod pocztowy A-1120, Wienerbergstraße 59-65. Spółka wpisana do Rejestru Firm Sądu Handlowego w Wiedniu pod numerem FN 120755g.

Wszelkie korzystanie z tej witryny internetowej podlega wyłącznie następującym warunkom korzystania. Korzystając z witryny internetowej lub jej treści, użytkownik deklaruje nieograniczoną zgodę na warunki korzystania oraz wszelkie ustawy, na które witryna się powołuje. Warunki te odnoszą się do wszystkich witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz wszystkich innych usług online lub usług interaktywnych firmy EVVA. Jeżeli nie akceptujesz tych warunków, nie możesz korzystać z witryny ani innych usług.

Treści prezentowane w witrynie internetowej przez EVVA zostały opracowane z maksymalną starannością. Firma EVVA nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, aktualność, dokładność lub jakość prezentowanych informacji.

EVVA nie odpowiada za szkody, powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania lub niekorzystania z oferowanych i udostępnionych informacji. Dotyczy to wszystkich rodzajów szkód, zwłaszcza szkód spowodowanych błędami, opóźnieniami lub przerwami w transferze, zakłóceniami w urządzeniach technicznych i usługach, błędnymi treściami, utratą lub skasowaniem danych, wirusami lub w inny sposób, jakie mogą powstać podczas korzystania z tej witryny internetowej.  Odpowiedzialność cywilna szkody następcze lub utracone zyski jest wykluczona.

Wymienione wyżej wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie dotyczą obrażeń ciała, życia lub zdrowia oraz świadomego działania lub rażących zaniedbań a także w ramach określonych przez austriacką ustawę o odpowiedzialności cywilnej za produkty wadliwe.

Cała zawartość witryny internetowej podlega ochronie praw autorskich. Powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przedruk, kopiowanie, tłumaczenie lub zapisywanie danych, w szczególności materiałów wideo, tekstów i ich fragmentów, aplikacji interaktywnych lub materiałów graficznych - także fragmentaryczne - wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy EVVA. Prywatne, niekomercyjne wykorzystanie treści witryny internetowej jest dozwolone do odwołania, pod warunkiem zapewnienia, że materiały nie będą zmieniane a do każdego wydruku dokumentu lub jego części dołączona jest odpowiednia adnotacja o prawach autorskich lub odsyłacz do źródła.

                                                                       

 

Marki i loga (marki) wyświetlane na tej witrynie internetowej to zarejestrowane i niezarejestrowane marki należące do firmy EVVA lub innych właścicieli. Wykorzystanie tych marek wymaga wcześniejszej pisemnej zgody odnośnego posiadacza marki. Używanie a także nadużywanie znaków markowych i innych materiałów jest wyraźnie zabronione, o ile nie jest jednoznacznie dozwolone.

Ochrona praw osobowych gości niniejszej witryny internetowej jest bardzo ważna dla firmy EVVA. Oczywiście EVVA traktuje Twoje dane ściśle poufnie i podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby ochronić je przed utratą, nadużyciem lub zmienianiem. Jeżeli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres i adresy e-mail), w miarę możliwości odbywa się to zawsze dobrowolnie. Bez Twojej wyraźnej zgody dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Dalej idące informacje o Twoich prawach do ochrony danych są w każdej chwili dostępne w deklaracji ochrony danych EVVA na stronie www.evva.com.

W celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych i dostosowania ich do preferencji użytkowników – a także w celu stworzenia podstaw technicznych funkcjonowania systemu Content Management, stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku użytkownika w celu umożliwienia zidentyfikowania przeglądarki przy ponownym otwarciu strony.                                

Można zablokować zapisywanie plików cookie na twardym dysku w ustawieniach przeglądarki. Zapisane wcześniej pliki cookie można w każdej chwili skasować. Informację o tym, jak skasować pliki cookie lub zablokować ich zapisywanie, można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Brak akceptacji plików cookie może ograniczyć możliwości korzystania z naszej oferty internetowej.

Ta witryna internetowa korzysta z następujących usług Google Inc. („Google“): Google Analytics
(Usługa analizy WWW), Google Maps (do integracji interaktywnych map na naszej witrynie) i Google Adwords (w celu informowania o naszych ofertach za pomocą mediów reklamowych na innych witrynach internetowych). Wszystkie informacje, warunki użytkowania i informacje dotyczące ochrony danych dotyczące tych usług Google można znaleźć w deklaracji ochrony danych EVVA, dostępnej stale pod adresem www.evva.com.

 

Mimo starannej kontroli oraz implementacji wszystkich dostępnych środków technicznych EVVA nie może zagwarantować, że treści tej witryny nie zawierają wirusów ani innego szkodliwego oprogramowania itd. Pobierając materiały z tej witryny, robisz to na własne ryzyko. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie stosownych środków i kontroli, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb w zakresie ochrony antywirusowej oraz dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych.

Ta witryna internetowa może zawierać łącza prowadzące do stron internetowych osób trzecich. EVVA nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani cywilnej za treści prezentowane na tych witrynach, ponieważ za treść skojarzonych stron odpowiadają wyłącznie ich operatorzy a EVVA nie ma możliwości ich kontrolowania ani dysponowania prezentowanymi na nich informacjami.

„Łącza” stanowią „żywe” (dynamiczne) odwołania. Co prawda umieszczając po raz pierwszy łącze na swoich stronach EVVA sprawdza, czy treści prezentowane na tych stronach nie są sprzeczne z przepisami cywilno - i karnoprawnymi; jednak nie kontroluje w sposób permanentny treści, do których odsyła w swojej ofercie, pod kątem zmian, które mogłyby powodować takiej sprzeczności. Jeśli firma EVVA stwierdzi lub zostanie poinformowana o tym, że konkretna oferta, do której udostępniono łącze, powoduje odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną, odnośnik do tej oferty zostanie niezwłocznie usunięty.

EVVA zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, kasowania lub całkowitego albo tymczasowego wstrzymania publikacji części witryny lub całej oferty bez specjalnego powiadomienia.

Warunki korzystania stanowią część witryny internetowej firmy EVVA. Jeżeli części sformułowań lub poszczególne sformułowania niniejszych warunków korzystania staną się nieskuteczne, przestaną obowiązywać lub będą niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpływa to na treść i obowiązywanie wszystkich pozostałych warunków.

W odniesieniu do tych warunków korzystania obowiązują przepisy prawa austriackiego z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłączną właściwością miejscową dla sporów prawnych jest Wiedeń.

Skontaktuj się z nami
pon - pt: 8:00 - 16:00


+48 22 1885010
lub skorzystaj z usługi
telefonu zwrotnego
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres
office-warszawa(at)evva.com