Universität Curtin

Produkt: 4KS
Wielkość: > 500 jednostek
Typ budynku: Edukacja
Kraj: Australia

Do 2011 roku w obiektach uniwersytetu Curtin stosowano osiem różnych systemów bezpieczeństwa. Sean Daly, kierownik ds. bezpieczeństwa, następująco podsumował dotychczasową sytuację: „Zachodziło niebezpieczeństwo wygaśnięcia ochrony patentowej oraz udostępnienia rozwiązań różnych systemów, co w efekcie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa w naszych budynkach. Ponadto korzystanie z wielu różnych systemów zamknięć znacznie komplikowało obsługę”. Dlatego decydenci z uniwersytetu Curtin w ramach działań komisji zarządzającej rozpoczęli poszukiwanie alternatywnego rozwiązania zabezpieczającego. Wymagania były bardzo wyśrubowane: jeden system powinien obowiązywać we wszystkich sześciu kampusach uniwersyteckich. Ponadto powinien funkcjonować niezawodnie i oferować długi okres ochrony patentowej. System 3KSplus był rozwiązaniem, które w opinii komisji oraz niezależnych konsultantów ds. zabezpieczeń, spełniało wszystkie wymagania. Nadaje się idealnie do użytku jako system zamknięć o bardzo złożonej strukturze i dużej liczbie różnych grup użytkowników. Dotyczy to w szczególności uniwersytetów, ponieważ w ich przypadku nieustannie zachodzi wiele zmian strukturalnych. System 3KSplus jest bardzo odporny dzięki użyciu opatentowanej, bezsprężynowej technologii powierzchni krzywych, która znakomicie sprawdza się w najtrudniejszych zastosowaniach. Przecinające się wyfrezowane krzywe gwarantują maksymalne bezpieczeństwo. Ponadto ochrona patentowa systemu 3KSplus obowiązuje aż do 2025 roku i obejmuje dodatkową ochroną proces sporządzania kopii kluczy, a także zabezpiecza przed nielegalnym sporządzaniem duplikatów i manipulacją kluczami. Zespół Seana Daly'ego, kierownika ds. bezpieczeństwa, zinwentaryzował wszystkie drzwi znajdujące się na terenie sześciu kampusów uniwersyteckich. Następnie zebrane informacje wprowadzono do matrycy systemowej. Matryca będzie w przyszłości wykorzystywana do zarządzania wszystkimi kluczami (14 000 sztuk), które zostaną przekazane pracownikom i dostawcom. Kampusy podzielono na pięć stref. Dla Seana taka metoda organizacji oznacza poprawę poziomu bezpieczeństwa. „Ponadto w ten sposób wzrosną możliwości rozszerzenia systemu”, dodaje. Do każdej strefy przynależy jeden klucz główny. Następnie do każdego budynku i każdego instytutu przypisano tzw. masterkey (z ang. klucz „master”) oraz poszczególne klucze do odpowiednich pomieszczeń. Także usługodawcom przydzielono różne klucze serwisowe. Instalację systemu rozpoczęto w grudniu 2011 roku, a zakończenie prac przewidziano na lipiec 2014 roku. Sean Daly jest zachwycony profesjonalną współpracą z firmą Lock & Key. Wdrożenie tego niełatwego zamierzenia było znacznie prostsze dzięki dobrej kooperacji. System 3KSplus spełnił wszystkie oczekiwania Daly: „System jest wytrzymały i godny zaufania”.

Ten obiekt został wykonany z wykorzystaniem systemu zamykania 3KSplus, który odpowiada obecnemu systemowi zamykania 4KS.

Z powrotem

Skontaktuj się z nami
pon - pt: 8:00 - 16:00


+48 22 1885010
lub skorzystaj z usługi
telefonu zwrotnego
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres
office-warszawa(at)evva.com