Hero image

Co należy wiedzieć o RODO

News | 06. listopada 2019.
Żaden inny temat prawny nie był ostatnio tak intensywnie omawiany jak rozporządzenie RODO. W tym artykule zamieściliśmy zestawienie najważniejszych informacji o ochronie danych osobowych.

Co rozumiemy pod pojęciem danych?
Rozporządzenie RODO odnosi się do danych osobowych. Są to informacje o osobach, których dane dotyczą (= osobach fizycznych) i których tożsamość jest identyfikowalna lub możliwa do zidentyfikowania. Osobę można zidentyfikować na podstawie adresu, numeru telefonu, zdjęcia, adresu IP, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru ubezpieczenia społecznego itp. Wszystko to i związane z tym dane podlegają rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Na przykład to także dane potrzebne w pracy w celu realizacji zamówienia.

Jaki format danych jest objęty rozporządzeniem?
Format techniczny nie ma znaczenia (elektroniczny czy papier) – wszystko podlega przepisom:

  • Pola danych w oprogramowaniu firmy
  • Excel, Word
  • E-mail
  • Nagrane filmy, dźwięk, zdjęcia

Gdy tylko można ustalić relację osobową, dane podlegają ochronie!

Kiedy mogę przetwarzać dane?

  • Przetwarzanie w istotnym interesie osoby, której dane dotyczą
  • Upoważnienie prawne lub obowiązek prawny
  • W przeważającej mierze uzasadnione interesy (np. realizacja umowy)
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą
  • Dane są zasadniczo publiczne lub anonimowe


Co należy zawsze brać pod uwagę?
W codziennej pracy należy przestrzegać następujących zasad: legalność, uczciwość i przejrzystość

Ograniczenie celu: Wykorzystywać dane wyłącznie do określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celów i w żadnych okolicznościach w sposób niezgodny z tymi celami

Minimalizacja zakresu danych: Zbierać i przetwarzać tylko tyle danych, ile jest absolutnie niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane

Dokładność: treściowo poprawne i aktualne

Limit przechowywania: W miarę możliwości dane powinny być pseudonimizowane i / lub usunięte możliwie najszybciej, gdy nie występuje już obowiązek przechowywania

Uczciwość i poufność: Należy ściśle przestrzegać organizacyjnych, administracyjnych i technicznych środków zabezpieczających

Odpowiedzialność: Musisz być w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące wszystkich swoich działań!

 

 

z powrotem

Skontaktuj się z nami
pon - pt: 8:00 - 16:00


+48 22 1885010
lub skorzystaj z usługi
telefonu zwrotnego
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres
office-warszawa(at)evva.com