Hero image

Bo to po prostu nasze życie

News | 28. lipca 2022.
Od 28 lat razem na czele EVVA, rodzice trójki dzieci i od dawna para: Nicole i Stefan Ehrlich-Adám.

Na czym według Pani polegają korzyści z rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa?

Nicole Ehrlich-Adám: Firmy rodzinne mają przewagę, jeśli chodzi o łączenie zrównoważonego rozwoju i efektywności w podejmowaniu decyzji. Z jednej strony widzimy rozwój firmy w perspektywie długoterminowej, nawet ponadpokoleniowej, z drugiej - krótkie kanały komunikacyjne umożliwiają nam w razie konieczności bardzo szybkie podejmowanie decyzji. Tak czy inaczej, ryzyko związane z przedsiębiorczością podejmujemy z zachowaniem właściwych proporcji. Historia przedsiębiorstwa EVVA jest ściśle powiązana z dziejami rodziny.

W jaki sposób firmy rodzinne mogą utrzymać tę przewagę?

Stefan Ehrlich-Adám: Z pewnością nie ma ogólnej odpowiedzi na to pytanie. Przedsiębiorstwa rodzinne, podobnie jak wszystkie inne firmy, konkurują zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednym ze sposobów jest tu rozważenie swoich mocnych stron z punktu widzenia horyzontu planowania i struktur decyzyjnych oraz ich odpowiednie odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej. Ważna jest także odwaga we wprowadzaniu modyfikacji, które mogą być przyszłościowe, ale wiążą się także z wysokim poziomem ryzyka.

Jakie są Pana zdaniem szczególne wyzwania, stojące przed przedsiębiorstwami rodzinnymi?

Abstrakcyjnie rzecz ujmując: zachowanie opisanej powyżej równowagi, czyli skupienie się na faktach ekonomicznych i angażowanie odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów w celu wspólnego podejmowania właściwych decyzji. Należy również dokładnie przeanalizować, w jakim stopniu wielkość firmy pozwala na właściwe działania rozwojowe.

Rozbudowa EVVA i rozwój Państwa rodziny idą w parze. Jak udaje się Państwu wyznaczyć w tej materii granice?

Nicole Ehrlich-Adám: Od 28 lat pracujemy razem w tym samym biurze. Na przestrzeni lat nauczyliśmy się oddzielać firmę od życia prywatnego. 
Stefan Ehrlich-Adám: Nieprawdą byłoby jednak twierdzić, że zawsze nam się to udaje. EVVA jest po prostu częścią nas. Nie wraca się do domu wieczorem, nie myśląc już o sprawach firmy. 
Nicole Ehrlich-Adám: Do tej pory jednak zawsze udawało nam się znaleźć równowagę.

Czy zdradzą nam Państwo swoją tajną metodę?

Nicole Ehrlich-Adám: Cenię partnerstkie relacje, połączone z wyjaśniającymi rozmowami – bardzo bezpośrednimi i jasnymi. Widzę to jako rzecz bardzo blisko związaną z naszymi pragnieniami uznawania wartości, szacunku i uczciwości.
Stefan Ehrlich-Adám: W EVVA bardzo ważna w jest komunikacja. Zwłaszcza w odniesieniu do naszych kierowników. Nie potrzebuję pochlebców. Bardziej cenię wymianę krytycznych zdań.

Co odróżnia firmy rodzinne od innych?

Nicole Ehrlich-Adám: Uważam, że z pewnością oferujemy bardziej przemyślaną interakcję. Na pewno większa jest wzajemna bliskość przedsiębiorców i pracowników. Codziennie jestem na miejscu i nawet jeśli nie widzę wszystkiego, to potrafię wyczuć nastroje i wcześniej zauważyć problemy. Dzięki temu komunikacja jest zwykle szybsza i bardziej skuteczna.
Stefan Ehrlich-Adám: Moim zdaniem firmy rodzinne oferują większą stabilność rozwoju. Widzimy rozwój w perspektywie długoterminowej. Jeśli duża inwestycja, taka jak dobudowa zakładu tutaj na wiedeńskim Wienebergu, wymaga priorytetowego traktowania projektów, to robimy to właśnie w ten sposób. Jednocześnie z rozwagą podejmujemy ryzyko biznesowe. 

Są Państwo jeszcze młodzi, czy mimo to pomyśleli Państwo o sukcesji?

Stefan Ehrlich-Adám: Nadal tu jesteśmy w pełni obecni, ale świadomie stawiamy dziś na nasz zespół zarządzający. Najważniejsze są wydajność i zaufanie.

z powrotem

Skontaktuj się z nami
pon - pt: 8:00 - 16:00


+48 22 1885010
lub skorzystaj z usługi
telefonu zwrotnego
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres
office-warszawa(at)evva.com