Hero image

Siła tkwi w rodzinie

News | 07. lipca 2022.
Po burzliwej historii, 1973 r. pozostaje w rękach jednej rodziny, a obecnie kieruje nią już trzecie pokolenie. Tak, jak dziewięć na dziesięć firm w Austrii i bardzo wiele firm partnerskich EVVA. Co jest mocną stroną takiej struktury firmy, a co stanowi szczególne wyzwanie?

Zgodnie z analizą WKO (Austriacka Izba Gospodarcza) firmy rodzinne kształtują austriacką gospodarkę. W 2018 roku około 157 000 rodzinnych przedsiębiorstw zatrudniało 1,8 miliona (czyli około 65%) pracowników w całej Austrii i osiągnęło obroty w wysokości 393,5 mld euro. Firmy rodzinne są tak różnorodne, jak ich obszary działalności: są wśród nich zarówno małe zakłady rzemieślnicze, jak i wielkie korporacje odnoszące sukcesy na skalę światową. 

Co decyduje o tym, że firma jest firmą rodzinną?

Aktualne badanie przeprowadzone przez KMU Forschung Austria pokazuje, że około 88% przedsiębiorstw w Austrii to przedsiębiorstwa rodzinne zgodnie z definicją UE*). Jeśli pominąć liczbę firm jednoosobowych (EPU), udział tak zwanych "firm rodzinnych w węższym znaczeniu" nadal stanowi ponad połowę austriackich przedsiębiorstw i wynosi 51%. 

Inne struktury w rodzinie?

Jak wynika z badania PWC Family Business Survey 2018 firmy rodzinne cieszą się wysoką reputacją przedsiębiorstw, które przedkładają interesy firmy i długoterminowy rozwój nad wyniki krótkoterminowe. Mgr Stefan Ehrlich-Adám, Dyrektor Zarządzający EVVA, potwierdza tę ocenę na podstawie własnego doświadczenia: „Z jednej strony widzimy rozwój firmy w perspektywie długoterminowej, w niektórych przypadkach nawet ponadpokoleniowej, z drugiej - krótkie kanały komunikacyjne pozwalają nam w razie konieczności na bardzo szybkie podejmowanie decyzji. Tak czy inaczej, ryzyko związane z przedsiębiorczością podejmujemy z zachowaniem właściwych proporcji”.

Silni w przyszłości - dzięki odpowiedniej strategii

Dla dalszego pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa decydujące znaczenie ma jego strategia i pozycjonowanie na rynku. Samo kierownictwo nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego w EVVA już na wczesnym etapie utworzono wspólną sieć ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, tak aby stworzyć solidne podstawy dla przyszłości przedsiębiorstwa. Poza Radą Nadzorczą, Zarządem i regularną sprawozdawczością firma EVVA dysponuje dobrze przemyślanym obiegiem elementów sterujących: „Opracowaliśmy roczny cykl, który obejmuje naradę strategiczną oraz warsztaty dla poszczególnych działów, podczas których poruszane są tematy zaczerpnięte z tej narady. Na tej podstawie kierownicy opracowują cele dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, a następnie dla poszczególnych pracowników" - wyjaśnia Mag. Nicole Ehrlich-Adám, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Członek Zarządu EVVA. Dwa razy w roku w siedzibie głównej w Wiedniu odbywają się również konferencje dla oddziałów, mające na celu skupienie uwagi zarządzających nimi dyrektorów oraz wszystkich działających na rynku, na strategicznym kierunku działania. 

Łączenie wartości - człowiek w centrum uwagi

W EVVA najważniejszy jest człowiek - klienci, partnerzy i pracownicy ze wszystkimi ich potrzebami i życzeniami. Wobec pracowników pielęgnuje się relacje oparte na szacunku wobec wyznawanych wartości, respekcie i uczciwości. „Myślę, że pracownicy lubią pracować w firmach rodzinnych, ponieważ są ostrożni i mają większy kontakt między przedsiębiorcami i pracownikami”, mówi Nicole Ehrlich-Adám i wyciąga z tego dalsze wnioski: „Naszymi czynnikami sukcesu są pracownicy z pasją, którzy chcą coś zmienić, a jednocześnie są oddani EVVA i wizji firmy. To czyni nas wyjątkowymi i stanowi podstawę do tego, aby również w przyszłości przyciągać do firmy najlepszych pracowników". 

 

*)Definicje „Firm rodzinnych”

› Zgodnie z definicją UE firma jest firmą rodzinną, jeśli:
› większość praw decyzyjnych należy do rodziny właścicieli (założycieli, nabywców, dzieci, spadkobierców itp.) i
› przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny lub krewnych jest zaangażowany w zarządzanie firmą.

Zgodnie z definicją zawartą w UE do przedsiębiorstw rodzinnych należą firmy, które zatrudniają więcej niż jednego pracownika.

z powrotem

Skontaktuj się z nami
pon - pt: 8:00 - 16:00


+48 22 1885010
lub skorzystaj z usługi
telefonu zwrotnego
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres
office-warszawa(at)evva.com