Aplikacja online

Dane osobowe
Adres
Moje aplikacja na
Dokumenty aplikacyjne
Jak zwróciłeś/-aś na nas uwagę?
Legal

Przesłane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne będą przechowywane i przetwarzane przez nas w trakcie procesu rekrutacji. Twoje dane będą traktowane ściśle poufnie, nie będą ujawniane stronom trzecim i będą wykorzystywane wyłącznie w celu rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji zastrzegamy sobie prawo do cyfrowego przechowywania Państwa dokumentów przez kolejne 3 lata w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń zgodnie z ustawą o równym traktowaniu (§15 GlBG) lub zgodnie z ogólną ustawą dotyczącą odszkodowania.