Access Designer 3.5

NOWOŚCI

 • Możliwość wprowadzania danych bezpośrednio w programie PlanDesigner (edycja istniejących danych, dodawanie nowych kluczy/wkładek)
 • Szybka rejestracja zamówień uzupełniających oraz małych, nowych systemów w programie PlanDesigner (sposób podobny do obsługi Excel'a)
 • W razie rozbudowy systemu EVVA: Weryfikacja możliwego współryglowania (zmniejszenie liczby pytań zwrotnych)
 • Konfigurator produktów – NOWOŚĆ: nowe kody produktów EVVA, ulepszona weryfikacja kodów produktów (obecnie dostępna tylko w języku niemieckim)
 • Powiadomienia użytkownika: teraz dostępne jako wiadomości Push z funkcją przypomnienia
 • Możliwość definiowania ustawień wstępnych dla opcji „Oczekiwane potwierdzenie zlecenia?” sowie „Odbiorca towarów/odbiorca faktury” (dla nowych projektów)
 • Podczas pierwszego logowania po aktualizacji wersji: Zestawienie nowości/zmian

 

WAŻNA WSKAZÓWKA:

 • Zaktualizowano rodzaj systemu, nazwę systemu profili, określenie „system EVVA”
 • Dotychczas wprowadzone typy zostały (o ile jest to technicznie możliwe) zmienione na nowe kody produktów. Pierwotnie stosowana nazwa typu jest wyświetlana jako tekst etykiety.

 

OPTYMALIZACJE

 • Rozszerzony wstępny wybór dla wydruku projektu i eksportu do Excel'a
 • Format A3/A4
 • aktualne / otwarte / złożone / wszystkie zamówienia
 • Opcja: „Z planowaniem wstępnym” lub „Ogranicz do zaznaczonych wkładek”
 • Wskazówka: Wybór zaznaczonych wkładek musi nastąpić w zakładce „PlanDesigner”
 • Obszar „Dane produkcyjne” w zakładce „Dane nagłówkowe” systemu są wyświetlane przy systemach profili własnych
 • Ograniczona możliwość wyboru rodzaju zamówienia w zależności od zlecenia lub systemu, dla lepszej przejrzystości
 • Rezultaty weryfikacji (złożenie zamówienia i weryfikacja planu) są prezentowane w sposób ujednolicony i bardziej zrozumiały
 • Optymalizacja pobierania danych projektu: Podczas wprowadzania ważnego numeru systemu EVVA możliwość pobrania danych natychmiast z poziomu okna dialogowego
 • Optymalizacja danych nagłówkowych (np. wskazanie dopłaty za stary system) podczas wprowadzania ważnego numeru systemu EVVA
 • Klucz bez funkcji ryglowania: błąd w razie wielkości zamówienia powyżej zera
 • Ulepszona informacja o statusie, jeśli serwer AccessDesigner nie jest dostępny
 • Dane produkcyjne: w razie podziału stron dane dot. profilu będą zawsze wyświetlane na pierwszej pozycji

 

USUNIĘTE BŁĘDY (częściowo już w wersji 3.4)

 • Poprawiono uzyskiwanie łącznej liczby dla wersji kluczy w programie PlanDesigner i podczas eksportu
 • SILCA-DAT – w przypadku niektórych systemów profili zostały wprowadzone nieprawidłowe wartości graniczne
 • Zbędne wpisy w oknie wiadomości podczas inteligentnego wklejania
 • Weryfikacja zakresów tylko wówczas, gdy numer klucza/wkładki należy do wprowadzania zakresowego
 • Optymalizacja weryfikacji zakresów w odniesieniu do przynależnych pól tekstowych (numer drzwi, nazwa pomieszczenia, nazwa funkcji)
 • Do już zamówionych pozycji bez klucza własnego można było później jeszcze „wytworzyć” klucz własny
 • Nieprawidłowy wynik walidacji „Brak profilu systemu” podczas importu KWD
 • Nieprawidłowe pliki KWD prowadziły do zamkniętej pętli podczas importu  
 • Import KWD – kolejność wkładek nie zgadzała się z planem wyjściowym
 • Walidacja lub podobne działania podczas wczytywania planu mogły powodować błędy
 • Odtworzenie planu z zapisu automatycznego po utracie połączenia powodowało komunikat błędu
 • Okazjonalnie występujący błąd podczas tworzenia komentarza dot. kombinacji blokowania