AccessDesigner 3.5

Version 3.5.2101.2101

Resolved problems:

 • "Search/Replace": Replacing a 'minus' (-) by any other character resulted in the loss of locking functions in central cylinders
 • Synchronisation of change requests to an order from an subordinate organization did not work properly
 • Navigation: selecting a main option activates the first selection
 • Checking for unmeant functions: truncated lists of functions (> 8000 characters) are now transmitted in full length. The check is executed only for cylinders which have not been ordered already.
 • Technical datas are reliable disponible for all keyed alike positions
 • Data requests to very large charts resulted sometimes in memory exceptions
 • Singular occuring problems when shipping an order ("Object changed by another user") are resolved

Innovations:

 • Missing offer number leads no longer to a warning
 • Recognition of individual profile systems has been optimised
 • Screen texts have been modified in some cases, some tooltips have been added
 • At "Replace Placeholder" the number of blocks is displayed. A not integral value indicates an error in settings (i.e. wrong number of lines selected)
 • In the tab "orders" (left listing) the name of the user who has shipped the order can be displayed
 • Technical data: importing datas in a plan where the exclusive profile number is "." (dot) is now possible without error message
 • Additional warnung when shipping an order to a non-EVVA-plan
 • The headers of the tabs "order elements", "additional articles" and "attachments" indicate the number of items (tab "orders"). Empty tabs are incative.

AccessDesigner 3

Version 3.5.2006.301

 • In some cases the validation "is EVVA plan" failed when importing DAF files.
 • Creating "keyed alike" functions updates also central locking functions.
 • Manual renaming of positions with placeholders sometimes led to wrong results.
 • After copying a plan the "current order" could not be set correctly.
 • Invalid mail addresses from import led to errors in data request.
 • Error message on trying to export a plan into a locked excel file optimized.
 • Update framework of the web methods to .NET40/.NET45.
 • The column "surcharges" is no longer available for the list of plans. Therefore also the error when using a "%" in a search criterium is avoided.
 • In excel export the owner is now display in the header informations.
 • Renaming keys or cylinders to other existing positions also synchronizes technical data (if present).
 • Deleted logos are no longer taken as default for new plans.
 • Help content is availale in French.

 

AccessDesigner 3

Version 3.5.2002.2801

 • Error on checking "reset order" response solved
 • Column "isOrderedPlan" removed from plans overview (not in use any more)
 • Excel import: locked productcodes are no longer errors but warnings
 • On change of key or cylinder number the manufacturing data are synchronized or removed
 • Error in locking function when using place holders in reproduction solved
 • Orders of type "in house production" can be reset
 • Action "New" and "Delete" removed from plan validiation (not needed)
 • Excel export and printout of compressed view in PlanDesigner disabled

AccessDesigner 3

Version 3.5.1912.201

Resolved problems:

 • Detection of EVVA-plans has often gone lost (import from Excel)
 • Planned individual keys were missing in order file
 • NotificationsRefreshInterval configurable on server side (performance optimation)
 • Locked input fields in configurator could be emptied by user
 • Unreadable characters in cech version of configurartor resolved
 • Error message „object relation not linked on an object instance“ resolved
 • Order canceling with Sofon plans did not work properly
 • Plans from Sofon were not recognized as EVVA-plans
 • Wrong error indicators in configurator
 • ValidateType – optimizing of return codes and error handling
 • Export of manufacturing data to Word or Excel did not work

 

AccessDesigner 3

Version 3.5.1911.502

Resolved problems:

 • Correction of wrong types with individual profile charts
 • Misleading error indicator with new charts in individual profile
 • PlanDesigner: NullReference-Exception when sorting
 • Inapplicable user notification at order canceling
 • NullRefException when running the configurator by double click from the editor
 • GUI-Freeze after data request
 • NullRefException in FetchOrderItems 
 • Order canceling not successfully transmitteg to main frame

 

Access Designer 3.5

NOWOŚCI

 • Możliwość wprowadzania danych bezpośrednio w programie PlanDesigner (edycja istniejących danych, dodawanie nowych kluczy/wkładek)
 • Szybka rejestracja zamówień uzupełniających oraz małych, nowych systemów w programie PlanDesigner (sposób podobny do obsługi Excel'a)
 • W razie rozbudowy systemu EVVA: Weryfikacja możliwego współryglowania (zmniejszenie liczby pytań zwrotnych)
 • Konfigurator produktów – NOWOŚĆ: nowe kody produktów EVVA, ulepszona weryfikacja kodów produktów (obecnie dostępna tylko w języku niemieckim)
 • Powiadomienia użytkownika: teraz dostępne jako wiadomości Push z funkcją przypomnienia
 • Możliwość definiowania ustawień wstępnych dla opcji „Oczekiwane potwierdzenie zlecenia?” sowie „Odbiorca towarów/odbiorca faktury” (dla nowych projektów)
 • Podczas pierwszego logowania po aktualizacji wersji: Zestawienie nowości/zmian

 

WAŻNA WSKAZÓWKA:

 • Zaktualizowano rodzaj systemu, nazwę systemu profili, określenie „system EVVA”
 • Dotychczas wprowadzone typy zostały (o ile jest to technicznie możliwe) zmienione na nowe kody produktów. Pierwotnie stosowana nazwa typu jest wyświetlana jako tekst etykiety.

 

OPTYMALIZACJE

 • Rozszerzony wstępny wybór dla wydruku projektu i eksportu do Excel'a
 • Format A3/A4
 • aktualne / otwarte / złożone / wszystkie zamówienia
 • Opcja: „Z planowaniem wstępnym” lub „Ogranicz do zaznaczonych wkładek”
 • Wskazówka: Wybór zaznaczonych wkładek musi nastąpić w zakładce „PlanDesigner”
 • Obszar „Dane produkcyjne” w zakładce „Dane nagłówkowe” systemu są wyświetlane przy systemach profili własnych
 • Ograniczona możliwość wyboru rodzaju zamówienia w zależności od zlecenia lub systemu, dla lepszej przejrzystości
 • Rezultaty weryfikacji (złożenie zamówienia i weryfikacja planu) są prezentowane w sposób ujednolicony i bardziej zrozumiały
 • Optymalizacja pobierania danych projektu: Podczas wprowadzania ważnego numeru systemu EVVA możliwość pobrania danych natychmiast z poziomu okna dialogowego
 • Optymalizacja danych nagłówkowych (np. wskazanie dopłaty za stary system) podczas wprowadzania ważnego numeru systemu EVVA
 • Klucz bez funkcji ryglowania: błąd w razie wielkości zamówienia powyżej zera
 • Ulepszona informacja o statusie, jeśli serwer AccessDesigner nie jest dostępny
 • Dane produkcyjne: w razie podziału stron dane dot. profilu będą zawsze wyświetlane na pierwszej pozycji

 

USUNIĘTE BŁĘDY (częściowo już w wersji 3.4)

 • Poprawiono uzyskiwanie łącznej liczby dla wersji kluczy w programie PlanDesigner i podczas eksportu
 • SILCA-DAT – w przypadku niektórych systemów profili zostały wprowadzone nieprawidłowe wartości graniczne
 • Zbędne wpisy w oknie wiadomości podczas inteligentnego wklejania
 • Weryfikacja zakresów tylko wówczas, gdy numer klucza/wkładki należy do wprowadzania zakresowego
 • Optymalizacja weryfikacji zakresów w odniesieniu do przynależnych pól tekstowych (numer drzwi, nazwa pomieszczenia, nazwa funkcji)
 • Do już zamówionych pozycji bez klucza własnego można było później jeszcze „wytworzyć” klucz własny
 • Nieprawidłowy wynik walidacji „Brak profilu systemu” podczas importu KWD
 • Nieprawidłowe pliki KWD prowadziły do zamkniętej pętli podczas importu  
 • Import KWD – kolejność wkładek nie zgadzała się z planem wyjściowym
 • Walidacja lub podobne działania podczas wczytywania planu mogły powodować błędy
 • Odtworzenie planu z zapisu automatycznego po utracie połączenia powodowało komunikat błędu
 • Okazjonalnie występujący błąd podczas tworzenia komentarza dot. kombinacji blokowania