Hero image

Wat u altijd al wilde weten over de AVG

News | 06. november 2019.
Geen enkel juridisch onderwerp werd de laatste tijd zo intensief besproken als de AVG. Wat u op dit gebied altijd al wilde weten, maar nooit wilde vragen, hebben wij hier kort voor u samengevat.

Welke gegevens worden bedoeld?
De AVG betreft persoonsgebonden gegevens. Dat zijn gegevens over individuen (= natuurlijke personen) van wie de identiteit bekend of herkenbaar is. Een persoon is herkenbaar via het adres, telefoonnummer, foto, IP-adres, nummerbord, sociaal verzekeringsnummer, rijksregisternummer,...
Al deze dingen en ermee verband houdende gegevens vallen onder de wettelijke gegevensbescherming.
Bijvoorbeeld alles wat een medewerker voor een zakelijk dossier bewerkt.

Welk format valt onder deze wet?
Het technische format doet er niet toe (IT en papier), alles valt onder deze wet:

  • gegevensvelden in bedrijfssoftware
  • Excel, Word
  • e-mail
  • video- en audio-opnames, foto’s

Zodra een verbintenis met een persoon tot stand gebracht wordt, moeten gegevens beschermd worden!

Wanneer mag ik gegevens gebruiken?

  • het gebruik is van levensbelang voor de betreffende persoon
  • wettelijk machtiging of juridische verplichting
  • overwegend gerechtigd belang (bv. afsluiten van een contract)
  • toestemming van de betreffende persoon is voorhanden
  • de gegevens zijn in principe publiek of anoniem


Waarmee moet ik altijd rekening houden?
De volgende beginselen moet u bij uw dagelijks werk zeker in acht nemen: rechtmatigheid, rechtvaardigheid
en transparantie

Doelmatigheid: gegevens alleen gebruiken voor overeengekomen, eensluidende en rechtmatige doeleinden en in geen geval op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden

Zo min mogelijk gegevens: slechts zoveel gegevens registreren en verwerken als nodig is voor de realisatie van het doeleinde

Correctheid: zakelijk correct en actueel

Beperking van de bewaartijd: indien mogelijk moeten gegevens als pseudoniem bewaard en/of gewist worden zodra ze niet meer bindend bewaard hoeven te worden

Integriteit en geheimhouding: organisatorische, administratieve en technische voorzorgsmaatregelen moeten absoluut worden nageleefd

Verantwoording: u moet voor al uw activiteiten rekenschap kunnen afleggen!

 

 

terug

U bereikt ons
Ma - Vr: 8:30 - 12:30 uur
13:00 - 17:00 uur


+31 74 8515 300
of maak gebruik van onze
Terugbelservice
Schrijf ons via het contactformulier of eenvoudig rechtstreeks aan
info(at)evva.nl