Hero image

Familie maakt sterk

News | 07. juli 2022.
Na een lange geschiedenis met wisselingen van de wacht is EVVA sinds 1973 in handen van de familie, momenteel al in de derde generatie. Zoals negen van de tien bedrijven in Oostenrijk en bijzonder veel partnerbedrijven van EVVA. Wat is bepalend voor de kracht van deze bedrijfsstructuur en waar liggen de bijzondere uitdagingen?

Familiebedrijven drukken volgens de analyse van de WKO (Oostenrijkse Kamer van Koophandel) hun stempel op de Oostenrijkse economie. In 2018 hadden de ongeveer 157.000 familiebedrijven met 1,8 miljoen arbeidsplaatsen circa 65% van de werknemers in heel Oostenrijk in dienst en realiseerden ze een omzet van ongeveer 393,5 miljard euro. Maar familiebedrijven zijn net zo uiteenlopend als hun toepassingsgebieden: ze variëren van kleine ambachtelijke bedrijven tot wereldwijd succesvolle grote concerns.

Wat is bepalend voor een familiebedrijf?

Uit het recente onderzoek van KMU Forschung Austria blijkt dat ongeveer 88% van de ondernemingen in Oostenrijk familiebedrijven zijn volgens de definitie van de EU*). Als we het aantal eenpersoonsbedrijven buiten beschouwing laten, bedraagt het aandeel van de zogenaamde ‘familiebedrijven in nauwe zin’ met 51% nog steeds meer dan de helft van het bedrijfsleven in Oostenrijk.

Andere structuren in de familie?

Familiebedrijven hebben de reputatie om meer belang te hechten aan het bedrijf en de ontwikkeling op de lange termijn dan aan resultaten op de korte termijn, aldus de Family Business Survey 2018 van PWC. Mag. Stefan Ehrlich-Adám, directeur van EVVA, bevestigt deze inschatting op basis van eigen ervaring: “Aan de ene kant kijken we naar de bedrijfsontwikkeling op lange termijn, deels zelfs over de generaties heen. Aan de andere kant kunnen we ook door de korte communicatielijnen heel snel beslissingen nemen wanneer dat nodig is. In elk geval pakken we bedrijfsrisico’s heel bedachtzaam aan.”

Sterk in de toekomst – met de passende strategie

Voor de verdere succesvolle ontwikkeling van de onderneming zijn voor EVVA de bedrijfsstrategie en de marktpositionering doorslaggevend. Dat kan de directie niet in haar eentje. Daarom werd bij EVVA al vroeg een gemeenschappelijk netwerk van interne en externe experts op de been gebracht om de toekomst van het bedrijf een sterk fundament te geven. Naast de raad van toezicht, de directie en regelmatige rapportages beschikt EVVA over een goed doordachte cyclus aan beleidselementen: “We hebben een jaarcyclus ontwikkeld, waarin een jaarlijkse strategievergadering is opgenomen, en daarnaast sectorworkshops die onderwerpen uit de strategieworkshop overnemen. Hieruit leiden de bestuursleden de doelstellingen voor elke organisatieeenheid af tot op het niveau van de individuele medewerkers,” aldus Nicole Ehrlich-Adám, Chief People Officer en lid van de directie bij EVVA. Twee keer per jaar vinden op het hoofdkantoor in Wenen ook groepsvergaderingen plaats om de bedrijfsleiders van de vestigingen en alle marktactiviteiten met de strategische koers op lijn te brengen.

Waarden verbinden – de mens centraal

Bij EVVA staat de mens centraal – klanten, partners en medewerkers, met al hun behoeften en wensen. De omgang met medewerkers wordt gekenmerkt door waardering, respect en fatsoen. “Ik denk dat medewerkers graag in familiebedrijven werken, omdat de omgang er correcter is en er een nauwe band bestaat tussen bedrijf en medewerkers”, zegt Nicole Ehrlich-Adám. Haar conclusie: “Onze succesfactoren zijn medewerkers die met grote inzet een verschil willen maken en tegelijkertijd met EVVA en de ondernemingsvisie verbonden zijn. Dat maakt ons uniek en daarop vertrouwen wij om ook in de toekomst de besten voor het werk bij ons aan te spreken.”

 

*) Definities ‘familiebedrijf’
Volgens de EU-definitie is een onderneming een familiebedrijf als de meerderheid van de rechten aan de besluitvorming in het bezit is van de eigenaarsfamilie (oprichters, kopers, kinderen, erfgenamen enz.) en minstens één vertegenwoordiger van de familie of van de familieleden betrokken is bij de leiding van de onderneming.
Familiebedrijven in nauwe zin zijn volgens de EU-definitie ondernemingen met meer dan één werknemer.

terug

U bereikt ons
Ma - Vr: 8:30 - 12:30 uur
13:00 - 17:00 uur


+31 74 8515 300
of maak gebruik van onze
Terugbelservice
Schrijf ons via het contactformulier of eenvoudig rechtstreeks aan
info(at)evva.nl