Online sollicitatie

Persoonlijke gegevens
Adres
Mijn sollicitatie voor
Sollicitatiedocumenten
Hoe bent u attent geworden op ons?
Legal

De door u gezonden sollicitatiegegevens worden door ons in het kader van de sollicitatie opgeslagen en verwerkt. Uw gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en uitsluitend voor sollicitatiedoeleinden gebruikt. Na afloop van het sollicitatieproces behouden wij ons het recht voor om uw documentatie nog 3 jaar te bewaren met het oog op de mogelijke afhandeling van vorderingen in het kader van de Duitse wet gelijke behandeling (§ 15 GlBG) of conform algemeen recht op schadevergoeding.