AccessDesigner 3.5

Version 3.5.2101.2101

Resolved problems:

 • "Search/Replace": Replacing a 'minus' (-) by any other character resulted in the loss of locking functions in central cylinders
 • Synchronisation of change requests to an order from an subordinate organization did not work properly
 • Navigation: selecting a main option activates the first selection
 • Checking for unmeant functions: truncated lists of functions (> 8000 characters) are now transmitted in full length. The check is executed only for cylinders which have not been ordered already.
 • Technical datas are reliable disponible for all keyed alike positions
 • Data requests to very large charts resulted sometimes in memory exceptions
 • Singular occuring problems when shipping an order ("Object changed by another user") are resolved

Innovations:

 • Missing offer number leads no longer to a warning
 • Recognition of individual profile systems has been optimised
 • Screen texts have been modified in some cases, some tooltips have been added
 • At "Replace Placeholder" the number of blocks is displayed. A not integral value indicates an error in settings (i.e. wrong number of lines selected)
 • In the tab "orders" (left listing) the name of the user who has shipped the order can be displayed
 • Technical data: importing datas in a plan where the exclusive profile number is "." (dot) is now possible without error message
 • Additional warnung when shipping an order to a non-EVVA-plan
 • The headers of the tabs "order elements", "additional articles" and "attachments" indicate the number of items (tab "orders"). Empty tabs are incative.

AccessDesigner 3

Version 3.5.2006.301

 • In some cases the validation "is EVVA plan" failed when importing DAF files.
 • Creating "keyed alike" functions updates also central locking functions.
 • Manual renaming of positions with placeholders sometimes led to wrong results.
 • After copying a plan the "current order" could not be set correctly.
 • Invalid mail addresses from import led to errors in data request.
 • Error message on trying to export a plan into a locked excel file optimized.
 • Update framework of the web methods to .NET40/.NET45.
 • The column "surcharges" is no longer available for the list of plans. Therefore also the error when using a "%" in a search criterium is avoided.
 • In excel export the owner is now display in the header informations.
 • Renaming keys or cylinders to other existing positions also synchronizes technical data (if present).
 • Deleted logos are no longer taken as default for new plans.
 • Help content is availale in French.

 

AccessDesigner 3

Version 3.5.2002.2801

 • Error on checking "reset order" response solved
 • Column "isOrderedPlan" removed from plans overview (not in use any more)
 • Excel import: locked productcodes are no longer errors but warnings
 • On change of key or cylinder number the manufacturing data are synchronized or removed
 • Error in locking function when using place holders in reproduction solved
 • Orders of type "in house production" can be reset
 • Action "New" and "Delete" removed from plan validiation (not needed)
 • Excel export and printout of compressed view in PlanDesigner disabled

AccessDesigner 3

Version 3.5.1912.201

Resolved problems:

 • Detection of EVVA-plans has often gone lost (import from Excel)
 • Planned individual keys were missing in order file
 • NotificationsRefreshInterval configurable on server side (performance optimation)
 • Locked input fields in configurator could be emptied by user
 • Unreadable characters in cech version of configurartor resolved
 • Error message „object relation not linked on an object instance“ resolved
 • Order canceling with Sofon plans did not work properly
 • Plans from Sofon were not recognized as EVVA-plans
 • Wrong error indicators in configurator
 • ValidateType – optimizing of return codes and error handling
 • Export of manufacturing data to Word or Excel did not work

 

AccessDesigner 3

Version 3.5.1911.502

Resolved problems:

 • Correction of wrong types with individual profile charts
 • Misleading error indicator with new charts in individual profile
 • PlanDesigner: NullReference-Exception when sorting
 • Inapplicable user notification at order canceling
 • NullRefException when running the configurator by double click from the editor
 • GUI-Freeze after data request
 • NullRefException in FetchOrderItems 
 • Order canceling not successfully transmitteg to main frame

 

Access Designer 3.5

NIEUW

 • Rechtstreekse invoer in PlanDesigner mogelijk (bestaande gegevens bewerken, nieuwe sleutel/cilinderposities toevoegen)
 • Registratie van kleine nieuwe systemen en nabestellingen in PlanDesigner (vergelijkbaar met Excel)
 • Ingeval van uitbreiding van een EVVA-systeem: Controle op mogelijke blokkades (minder navraag nodig)
 • Productconfigurator NIEUW: nieuwe EVVA-productcodes, verbeterde productcodecontrole (momenteel alleen beschikbaar in het Duits)
 • Gebruikersmelding: nu beschikbaar als pushmelding met herinneringsfunctie
 • Standaardwaarden voor ‘Orderbevestiging gewenst’ en ‘Goederen/factuurontvangers’ (voor nieuwe plannen) kunnen nu worden gedefinieerd
 • Bij de eerste keer aanmelden na een versieupdate: Opsomming van nieuwe zaken en wijzigingen

BELANGRIJKE MEDEDELING:

 • Systeemtype, profielsysteemaanduiding, melding ‘EVVA-systeem’ is bijgewerkt
 • De tot nu toe genoemde typen hebben (voor zover technisch mogelijk) nieuwe productcodes gekregen. De oorspronkelijk gebruikte typenaam wordt weergegeven als knopinfo.

VERBETERINGEN

 • Uitgebreidere voorinstellingen voor planafdruk en Excel-export
  • A3/A4-formaat
  • van huidige/openstaande/voltooide/alle bestellingen
  • Optie: *Incl. geplande uitbreidingen' ofwel 'Beperken tot gemarkeerde cilinder'
  • Let op: De selectie van gemarkeerde cilinders moet worden gemaakt op het tabblad ‘PlanDesigner’
 • Het gedeelte 'Productiegegevens' op het tabblad 'Koptekst' van een systeem wordt alleen bij eigenprofielsystemen weergegeven
 • Selecteerbare ordertypen voor een beter overzicht, met beperking afhankelijk van bestelling of installatie
 • Testresultaten (afsluiting van bestelling en plancontrole) zijn vereenvoudigd en overzichtelijker weergegeven
 • Optimalisatie van het ophalen van plangegevens: Bij het invoeren van een geldig EVVA-systeemnummer kunt u direct via het dialoogvenster gegevens ophalen
 • Optimalisatie van kopgegevens (bijv. weergeven van toeslag oud systeem) bij het invoeren van een geldig EVVA-systeemnummer
 • Sleutel zonder blokkeerfunctie: Fout bij bestelhoeveelheid groter dan nul
 • Verbeterde statusinformatie, wanneer de AccessDesigner-server onbereikbaar is
 • Fabricagegegevens: Profielspecificatie wordt altijd in de eerste positie uitgevoerd bij pagina-eind

OPGELOSTE FOUTEN (gedeeltelijk al in Versie 3.4)

 • Correctie van de uitvoer van de totale hoeveelheid voor sleutelvarianten in PlanDesigner en bij exporteren
 • SILCA-DAT - Sommige profielsystemen kregen onjuiste limieten toegewezen
 • Overbodige vermeldingen in het berichtenvenster ‘Slim plakken’
 • Bereikcontrole alleen als sleutel-/cilindernummer een bereikindicatie vertegenwoordigt
 • Optimalisatie van bereikcontrole met betrekking tot de bijbehorende tekstvelden (deurnummer, kamernaam, functienaam)
 • Eigen sleutels kunnen nu worden ‘gegenereerd’ voor posities die al zijn besteld zonder een eigen sleutel
 • Onjuist validatieresultaat ‘Profielsysteem ontbreekt’ bij KWD-import
 • Foutieve KWD-bestanden resulteerden in een eindeloze lus tijdens het importeren  
 • KWD-import - De volgorde van de cilinders kwam niet overeen met het oorspronkelijke plan
 • Validatie of soortgelijke acties tijdens het laden van het plan konden foutsituaties veroorzaken
 • Herstellen van een plan vanuit een automatische back-up na verlies van verbinding resulteerde in een foutmelding
 • Incidentele fout bij het maken van een slotcombinatiecommentaar