Josefsheims sociala center – assistansboendet i Hörbranz

Product: 4KS , AirKey
Size:1-100 units
Facility type: Health care facilities
Country: Austria
Partner: Vogler KG
+43 5573 557 442 542
www.schluessel-vogler.eu

Socialcentrets chef var redan från början entusiastisk över AirKey. Att man kan öppna dörrar med mobilen och därmed klara sig helt utan nycklar var en odiskutabel fördel som blev avgörande för honom. Att enkelt kunna tilldela behörigheter och radera borttappade ID-medier, som kort eller nyckelbrickor, är också mycket viktigt för sociala institutioner, där förändringar sker hela tiden. Beslutet var snabbt fattat, och hela det yttre skalet på socialcentret utrustades med AirKey.

För inre utrymmen som kontor och stödlägenheter valdes det mekaniska låssystemet 4KS. Det fjäderlösa systemet lämpar sig särskilt väl genom att nyckeln är så bekväm och enkel att föra in i cylindern.En aspekt som är mycket viktig för ett hus som är utformat för att passa äldre och funktionshindrade.

För installation och underhåll av systemet ansvarade EVVAs partner Vogler KG, till allas största belåtenhet.

Back

We are here for you
Mon - Thu: 7:30 am - 4:30 pm
Fri: 7:30 am - 2:00 pm


+43 1 811 65-0
Use the contact form or directly write to us at
export@evva.com