Online žádost

Osobní údaje
Adresa
Moje žádost o
Podklady k žádosti
Jak jste se o nás dozvěděli?
Legal

Dokumenty, které jste odevzdali, budou uchovávány a zpracovávány v průběhu procesu podání žádosti o zaměstnání. Důvěrnost Vašich údajů bude dodržena, žádné údaje nebudou předány třetím stranám a budou použity pouze pro účely žádosti o zaměstnání. Po uplynutí doby výběrového řízení si vyhrazujeme právo uchovávat Vaše dokumenty digitálně po dobu dalších 3 let s ohledem na možné uplatnění Vaší žádosti o zaměstnání v souladu se zákonem o rovném zacházení (§ 15 německého zákona GlBG) nebo v souladu s obecným právem o náhradě škody.