Access Designer 3.5

NOVINKY

 • Zadávání možné přímo v PlanDesigneru (úprava existujících dat, přidání nových pozic klíčů / cylindrických vložek)
 • Rychlá evidence doobjednávek a malých nových systémů v PlanDesigneru (jako Excel)
 • Při rozšiřování systému EVVA: Zkontrolujte možné zablokování (snížení počtu dotazů)
 • NOVĚ konfigurátor produktů: nové kódy produktů EVVA, vylepšená kontrola kódu produktu (v současné době k dispozici pouze v němčině)
 • Uživatelské oznámení: nyní k dispozici jako push notifikace s funkcí připomenutí
 • Lze definovat přednastavení pro „Požadováno potvrzení objednávky“ a „Příjemce zboží / faktury“ (pro nové plány)
 • První přihlášení po aktualizaci verze: Seznam novinek / změn

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Byl aktualizován typ systému, označení profilového systému, označení „systém EVVA“

Doposud uváděné typy byly změněny (pokud je to technicky možné) na nové kódy výrobků. Původně používané označení typu se zobrazí jako popisek.

OPTIMALIZACE

 • Rozšířená předvolba pro tisk rozvržení a export Excelu
  • Formát A3 / A4
  • z aktuálních / otevřených / dokončených / všech objednávek
  • Možnost: „Vč. předběžného plánování“ nebo „Omezit na označené cylindrické vložky“
  • Upozornění: Výběr označených cylindrických vložek musí být proveden na kartě v PlanDesigneru
 • Oblast „Výrobní data“ na kartě „Data záhlaví“ v systému se zobrazuje pouze u systémů s vlastním profilem
 • Omezeno na volitelné typy objednávek pro lepší přehled v závislosti na objednávce nebo systému
 • Výsledky kontroly (dokončení objednávky a kontrola plánu) byly standardizovány a zpřehledněny
 • Optimalizace načítání dat plánu: Při zadávání platného systémového čísla EVVA lze okamžitě získat data pomocí dialogového okna
 • Optimalizace dat záhlaví (např. zobrazení přidání starého systému) při zadávání platného systémového čísla EVVA
 • Klíče bez funkce uzamykání: Chyba při velikosti objednávky větší než nula
 • Vylepšené informace o stavu, pokud server AccessDesigner není dostupný
 • Výrobní data: Informace o profilu jsou při ukončení stránky vždy na prvním místě

VYŘEŠENÉ CHYBY  (některé již ve verzi 3.4)

 • Opravený výstup celkového množství pro varianty klíčů v PlanDesigneru a během exportu
 • SILCA-DAT - některé profilové systémy udávaly nesprávné limity
 • Nadbytečné položky v okně zprávy při „Inteligentním vložení“
 • Kontrola rozsahu, pouze pokud počet klíčů / cylindrických vložek představuje indikaci rozsahu
 • Optimalizace kontroly oblasti s ohledem na související textová pole (číslo dveří, název místnosti, název funkce)
 • Vlastní klíče lze následně „vygenerovat“ pro již objednané pozice bez vlastních klíčů
 • Při importu KWD byl nesprávný výsledek ověření „Profilový systém chybí“
 • Chybné soubory KWD vedly při importu k nekonečné smyčce  
 • Import KWD - Pořadí cylindrických vložek neodpovídá původnímu plánu
 • Ověření nebo podobné akce během nahrávání plánu by mohly vyvolat chybové situace
 • Obnovení plánu z automatické zálohy po ztrátě připojení vedlo k chybě
 • Občasná chyba při vytváření komentáře ke kombinaci zámku