AccessDesigner 3.51

Version 3.5.2307.1102

Folgende Neuerungen sind in der Version 3.51 enthalten:

Import von Excelplänen

 • Das "e" in der Eigenschlüsselspalte (wie es bei EVVA-Plänen vorkommt) wird unterstützt
 • Die Erkennung von Eigenschlüsseln wurde verbessert
 • Eigenschlüssel aus "ausführlicher" Darstellung verursachten bisher Fehler beim Abschluss der Bestellungen. Dies wurde behoben.
 • Beim Import verworfene Zentralschloßfunktionen werden nicht mehr als Warnung, sondern als Fehler ausgegeben
 • Zentralschloßfunktionen werden, wenn es der Plan erlaubt, automatisch zusammengeführt
 • Positionen ohne Nummer werden als Zylinder/Schlüssel und nicht mehr als Überschrift importiert
 • Bestimmung der Anzahl von Eigenschlüsseln bei mehrfachem Vorkommen verbessert
 • "falsche" Zellinhalte führten zur unkorrekten Übernahme der Schlüssel-/Zylindernummern. 
 • Fehler "NullReferenceException" bei einem aus Excel importierten Plan wird abgefangen
 • Benutzerdefinierte Formatierung wird unterstützt - z.B. Format 0##
 • Warnung für fehlende Nummer wird nun nicht mehr angezeigt, wenn ein Zentralschloss zusammengeführt wird

Validierungen

 • ungültige Zeichen in Schlüssel- bzw. Zylindernummern werden als Fehler gemeldet und nicht mehr automatisch ersetzt
 • jede Änderung im Plan erfordert eine neuerliche Validierung vor dem Abschluss einer Bestellung
 • Mitsperrungen bei "Technischer Anfrage" sind auf Warnung zurückgestuft, um die Anfrage trotzdem absenden zu können
 • Technische Machbarkeitsprüfung: Keine Prüfung auf Zylindertype/Produktcode
 • Leerzeichen in Nummern werden entfernt statt durch einen Punkt ersetzt

Fertigungsdaten

 • Fertigungsdatenimport: Keine Prüfung auf Subnummer, wenn Subnummer = "." ist
 • Technische Kopfdaten: Erfassungsmöglichkeit für Ausarbeitungsvorgaben
 • Erweiterung Druckausgabe der Fertigungsdaten (Drucktitel und Überschriften optional pro Organisation)
 • Fehlermeldung, wenn Schlüssel mit gesetztem "hat Zusatznummer" ohne Zusatznummer in Silca-Dat-Datei exportiert werden sollen
 • Schlüsselfertigungsliste: dreistellige Mengenangabe kollidierte mit dem Profil - behoben

Bug-Fixes

 • Fehlerhafte Datenübernahme aus eigener DAF-Datenstruktur wurde behoben
 • Türnummern ohne Raumbezeichnung werden jetzt exportiert 
 • Excelplan (Export): Kopfdaten Überschriften in korrekter Sprache
 • Übersetzungen (insbesondere Schwedisch) wurden aktualisiert und optimiert
 • Fehler in Sperrfunktion nach "Platzhalter ersetzen" behoben
 • Konfigurator: bisher ausgegraute Elemente werden nicht mehr angezeigt 
 • Fehlermeldung bei Wechsel zwischen Zellen im PlanDesigner behoben 
 • Transponierte Ansicht: "Hat Eigenschlüssel" jetzt als Checkbox verfügbar
 • Shortcut "STRG" + "N" nun einheitlich und korrekt
   

AccessDesigner 3.5

Version 3.5.2101.2101

Resolved problems:

 • "Search/Replace": Replacing a 'minus' (-) by any other character resulted in the loss of locking functions in central cylinders
 • Synchronisation of change requests to an order from an subordinate organization did not work properly
 • Navigation: selecting a main option activates the first selection
 • Checking for unmeant functions: truncated lists of functions (> 8000 characters) are now transmitted in full length. The check is executed only for cylinders which have not been ordered already.
 • Technical datas are reliable disponible for all keyed alike positions
 • Data requests to very large charts resulted sometimes in memory exceptions
 • Singular occuring problems when shipping an order ("Object changed by another user") are resolved

Innovations:

 • Missing offer number leads no longer to a warning
 • Recognition of individual profile systems has been optimised
 • Screen texts have been modified in some cases, some tooltips have been added
 • At "Replace Placeholder" the number of blocks is displayed. A not integral value indicates an error in settings (i.e. wrong number of lines selected)
 • In the tab "orders" (left listing) the name of the user who has shipped the order can be displayed
 • Technical data: importing datas in a plan where the exclusive profile number is "." (dot) is now possible without error message
 • Additional warnung when shipping an order to a non-EVVA-plan
 • The headers of the tabs "order elements", "additional articles" and "attachments" indicate the number of items (tab "orders"). Empty tabs are incative.

AccessDesigner 3

Version 3.5.2006.301

 • In some cases the validation "is EVVA plan" failed when importing DAF files.
 • Creating "keyed alike" functions updates also central locking functions.
 • Manual renaming of positions with placeholders sometimes led to wrong results.
 • After copying a plan the "current order" could not be set correctly.
 • Invalid mail addresses from import led to errors in data request.
 • Error message on trying to export a plan into a locked excel file optimized.
 • Update framework of the web methods to .NET40/.NET45.
 • The column "surcharges" is no longer available for the list of plans. Therefore also the error when using a "%" in a search criterium is avoided.
 • In excel export the owner is now display in the header informations.
 • Renaming keys or cylinders to other existing positions also synchronizes technical data (if present).
 • Deleted logos are no longer taken as default for new plans.
 • Help content is availale in French.

 

AccessDesigner 3

Version 3.5.2002.2801

 • Error on checking "reset order" response solved
 • Column "isOrderedPlan" removed from plans overview (not in use any more)
 • Excel import: locked productcodes are no longer errors but warnings
 • On change of key or cylinder number the manufacturing data are synchronized or removed
 • Error in locking function when using place holders in reproduction solved
 • Orders of type "in house production" can be reset
 • Action "New" and "Delete" removed from plan validiation (not needed)
 • Excel export and printout of compressed view in PlanDesigner disabled

AccessDesigner 3

Version 3.5.1912.201

Resolved problems:

 • Detection of EVVA-plans has often gone lost (import from Excel)
 • Planned individual keys were missing in order file
 • NotificationsRefreshInterval configurable on server side (performance optimation)
 • Locked input fields in configurator could be emptied by user
 • Unreadable characters in cech version of configurartor resolved
 • Error message „object relation not linked on an object instance“ resolved
 • Order canceling with Sofon plans did not work properly
 • Plans from Sofon were not recognized as EVVA-plans
 • Wrong error indicators in configurator
 • ValidateType – optimizing of return codes and error handling
 • Export of manufacturing data to Word or Excel did not work

 

AccessDesigner 3

Version 3.5.1911.502

Resolved problems:

 • Correction of wrong types with individual profile charts
 • Misleading error indicator with new charts in individual profile
 • PlanDesigner: NullReference-Exception when sorting
 • Inapplicable user notification at order canceling
 • NullRefException when running the configurator by double click from the editor
 • GUI-Freeze after data request
 • NullRefException in FetchOrderItems 
 • Order canceling not successfully transmitteg to main frame

 

Access Designer 3.5

NOVINKY

 • Zadávání možné přímo v PlanDesigneru (úprava existujících dat, přidání nových pozic klíčů / cylindrických vložek)
 • Rychlá evidence doobjednávek a malých nových systémů v PlanDesigneru (jako Excel)
 • Při rozšiřování systému EVVA: Zkontrolujte možné zablokování (snížení počtu dotazů)
 • NOVĚ konfigurátor produktů: nové kódy produktů EVVA, vylepšená kontrola kódu produktu (v současné době k dispozici pouze v němčině)
 • Uživatelské oznámení: nyní k dispozici jako push notifikace s funkcí připomenutí
 • Lze definovat přednastavení pro „Požadováno potvrzení objednávky“ a „Příjemce zboží / faktury“ (pro nové plány)
 • První přihlášení po aktualizaci verze: Seznam novinek / změn

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Byl aktualizován typ systému, označení profilového systému, označení „systém EVVA“

Doposud uváděné typy byly změněny (pokud je to technicky možné) na nové kódy výrobků. Původně používané označení typu se zobrazí jako popisek.

OPTIMALIZACE

 • Rozšířená předvolba pro tisk rozvržení a export Excelu
  • Formát A3 / A4
  • z aktuálních / otevřených / dokončených / všech objednávek
  • Možnost: „Vč. předběžného plánování“ nebo „Omezit na označené cylindrické vložky“
  • Upozornění: Výběr označených cylindrických vložek musí být proveden na kartě v PlanDesigneru
 • Oblast „Výrobní data“ na kartě „Data záhlaví“ v systému se zobrazuje pouze u systémů s vlastním profilem
 • Omezeno na volitelné typy objednávek pro lepší přehled v závislosti na objednávce nebo systému
 • Výsledky kontroly (dokončení objednávky a kontrola plánu) byly standardizovány a zpřehledněny
 • Optimalizace načítání dat plánu: Při zadávání platného systémového čísla EVVA lze okamžitě získat data pomocí dialogového okna
 • Optimalizace dat záhlaví (např. zobrazení přidání starého systému) při zadávání platného systémového čísla EVVA
 • Klíče bez funkce uzamykání: Chyba při velikosti objednávky větší než nula
 • Vylepšené informace o stavu, pokud server AccessDesigner není dostupný
 • Výrobní data: Informace o profilu jsou při ukončení stránky vždy na prvním místě

VYŘEŠENÉ CHYBY  (některé již ve verzi 3.4)

 • Opravený výstup celkového množství pro varianty klíčů v PlanDesigneru a během exportu
 • SILCA-DAT - některé profilové systémy udávaly nesprávné limity
 • Nadbytečné položky v okně zprávy při „Inteligentním vložení“
 • Kontrola rozsahu, pouze pokud počet klíčů / cylindrických vložek představuje indikaci rozsahu
 • Optimalizace kontroly oblasti s ohledem na související textová pole (číslo dveří, název místnosti, název funkce)
 • Vlastní klíče lze následně „vygenerovat“ pro již objednané pozice bez vlastních klíčů
 • Při importu KWD byl nesprávný výsledek ověření „Profilový systém chybí“
 • Chybné soubory KWD vedly při importu k nekonečné smyčce  
 • Import KWD - Pořadí cylindrických vložek neodpovídá původnímu plánu
 • Ověření nebo podobné akce během nahrávání plánu by mohly vyvolat chybové situace
 • Obnovení plánu z automatické zálohy po ztrátě připojení vedlo k chybě
 • Občasná chyba při vytváření komentáře ke kombinaci zámku