FAQ - veiligheidstechniek

Veiligheidstechniek is een breed, ingewikkeld gebied. Het onderdeel FAQ (frequently asked questions) brengt licht in de duisternis en geeft u antwoord op belangrijke, vaak gestelde vragen.

Moderne toegangssystemen beloven een uitstekende beveiliging van uw gebouwen door middel van verschillende mechanismen. Dit wordt nog versterkt door de combinatie van verschillende toegangsmedia zoals sleutels, tags of kaarten. Een professionele planning en implementatie en regelmatig onderhoud van uw sluitsysteem zijn essentieel voor de veiligheid. Op deze manier kan onbevoegde toegang en het maken van illegale kopieën van uw sleutels doelgericht worden voorkomen. Elektronische sluitsystemen bieden bovendien de mogelijkheid om het toegangsmedium onmiddellijk te deactiveren bij verlies.

In principe hangt de keuze van het sluitsysteem af van hoe het te beveiligen pand wordt gebruikt, hoeveel gebruikers toegang nodig hebben en hoe sterk het aantal gebruikers schommelt. Een mechanisch sluitsysteem is bijvoorbeeld geschikt wanneer noch de toegangsrechten noch het aantal overhandigde sleutels vaak veranderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in woongebouwen of in kleinere bedrijven. Grote organisaties hebben meestal een hogere mate van flexibiliteit nodig met betrekking tot toegangscontrole, onder meer omdat de toegangsrechten doorgaans vaker veranderen. In deze context is een elektronisch sluitsysteem geschikt.

Er zijn meerdere factoren waarmee u rekening moet houden bij het plannen van uw sluitsysteem om een hoog niveau van veiligheid en efficiëntie te garanderen. Hiertoe behoren onder andere:

 • Aantal te beveiligen deuren en toegangen
 • Individuele beveiligingseisen van de ruimtes
 • Type benodigde cilinders
 • Omvang en complexiteit van de organisatie
 • Aantal gebruikers
 • Frequentie van wijziging van toegangsrechten

Afhankelijk van uw vereisten kunt u kiezen tussen mechanische, elektronische of gecombineerde sluitsystemen. Gebruik de EVVA AccessDesigner om uw individuele sluitsysteem eenvoudig te plannen, projecteren en bestellen. In dit opzicht kunnen wij u ook onze whitepaper over moderne toegangssystemen aanbevelen. Uiteraard ondersteunen wij u ook persoonlijk. Wij zien uw contactverzoek graag tegemoet en geven u uitgebreid advies over de beste oplossing voor uw organisatie.

Met de weerstandsklasse wordt de inbraakwerende eigenschap geclassificeerd. Deze bepaalt de graad van weerstand van ramen en deuren tegen pogingen tot inbraak. Hoe hoger de klasse is, des te langer de inbreker nodig heeft en des te professioneler het gereedschap moet zijn.

Om op Europees niveau een vergelijking en een indeling te maken volgens EN1627-1630 van deze elementen, worden deze weerstandsklassen ingedeeld volgens de toegepaste gereedschappen en werkwijzen van de inbrekers.

Om te voorkomen dat sleutels zonder toestemming worden gekopieerd, worden de sleutels van EVVA op meerdere manieren beveiligd:

1. Technische/technolgische sleutelbescherming

De sluitsystemen van EVVA zijn in de eigen constructieafdeling ontwikkeld en hebben een zeer hoge technische standaard. De productie is alleen door middel van speciaal geconstrueerde machines mogelijk.

2. Organisatorische sleutelbescherming

Alleen de bevoegde sleuteleigenaar mag een sleutel nabestellen bij EVVA of een EVVA-partner. Dit wordt door een veiligheidskaart, die bij de koop van cilinder wordt meegeleverd, gegarandeerd.

3. Wettelijke sleutelbescherming

Het patent van alle EVVA-sluitsystemen en het sleutelprofiel is wettelijk beschermd.

Meet steeds vanaf het midden van de voorplaat van het insteekslot (cilinderbevestigingsschroef) tot aan de deurbuitenzijde, inclusief de dikte van het beslag.

Voorbeeld:

36 mm (lengte A)+ 31 mm (lengte I)= 67,0 mm totale lengte d.w.z. 36 + 31 = DZ 36/31

Hier vindt u informatie over installatie, gebruik en onderhoud van uw cilinder.

Een sluitplan maakt het mogelijk dat personen die toegangsrechten hebben voor verschillende deuren binnen een installatie, altijd slechts één sleutel nodig hebben.

Uw voordeel:

 • Veiligheid met zo weinig mogelijk sleutels
 • Comfort, aangezien slechts één sleutel voor alle relevante deuren nodig is
 • De organisatie wordt vereenvoudigd
 • Er kan precies worden bepaald welke personen tot welke ruimten toegang hebben
 • Alle cilindersloten en -typen (hoofdingangsdeuren, tussendeuren, garagedeuren, enz.) zijn met slechts één sleutel afsluitbaar

Het volgende overzicht maakt vier verschillende sluitinstallaties aanschouwelijk voor u. Uw EVVA-adviseur of EVVA-partner informeert u graag welk type voor u ideaal is.

De algemene hoofdgroepen-sleutelinstallatie

Verschillende hoofdgroepen met ondergeordende groeps- en eigen sleutels worden conform de hiërarchische structuur van een onderneming onder één algemene hoofdsleutel samengesteld (voor complexe organisaties, zoals bijvoorbeeld overheids- en infrastructuurvoorzieningen industrie etc.).

De hoofdsleutelinstallatie

De hoofdsleutelinstallatie is een installatie met verschillend sluitende cilinders die onder één hoofdsleutel vallen (bijv. voor bedrijven).

De centrale sleutelinstallatie met technische hoofdsleutel

Bijvoorbeeld in woonhuisinstallaties. De afzonderlijke woningen zijn met verschillende sluitende cilinders uitgerust. Iedere woningbezitter sluit met zijn eigen sleutel zijn woning en de hoofdingangsdeur. Daarnaast kan een hoofdsleutel, die alle technische ruimte sluit, worden ingepland.

De gecombineerde sluitinstallatie

Naast de mechanische sluitinstallatie zijn deuren door een elektronisch sluitsysteem beveiligd. Met slechts één identificatiemedium (combisleutel) kan het mechanische en ook het elektronische sluitsysteem door de gebruiker worden bediend.

 

Noodopening via BSZ-functie

Ingestoken sleutels kunnen de werking van de cilinder blokkeren. Dit kan een veiligheidsrisico vormen, ook en vooral in noodsituaties.

Dus wat doet u als bv. een familielid of een hotelgast de sleutel in de kamer laat liggen en er een noodgeval is? De oplossing: de dubbele cilinders van EVVA kunnen optioneel worden voorzien van een BSZ-functie. BSZ staat voor "beidseitig sperrbarer Zylinder" (tweezijdig bedienbare cilinder). Hierbij kan de cilinder ook bediend worden als aan de andere kant een sleutel in het slot steekt.

Noodopening via geforceerde sluitfunctie

Vooral in bedrijven moet in noodgevallen te allen tijde gecontroleerde toegang tot alle ruimten mogelijk zijn. EVVA biedt de mogelijkheid van een zogenaamde gedwongen vergrendeling: dat betekent dat een persoon met een geautoriseerde sleutel de algemene hoofdsleutel of groepensleutel van het sluitsysteem gecontroleerd kan verwijderen en daarmee in noodgevallen toegang heeft.

Ook voor hulporganisaties zoals de brandweer moet de algemene hoofdsleutel beschikbaar zijn bij brand of een andere noodsituatie. Deze wordt bijzonder goed beschermd door een brandweerbuis van EVVA.

U hebt op kantoor, op straat, in de trein etc. een EVVA-sleutel gevonden en u weet niet wie de eigenaar is? Wij verzoeken u de sleutel – met opgave waar u hem gevonden hebt – op een van onderstaande plaatsen af te geven:

 • op de meest nabijgelegen politiepost
 • op het bureau voor gevonden voorwerpen in uw woonplaats
 • of bij een EVVA-vestiging bij u in de buurt

EVVA bedankt u hartelijk voor uw hulp en eerlijkheid!

U bereikt ons
Ma - Do: 8:30 - 12:30, 13:00 - 17:00 uur
Vr: 8:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 uur


+32 2 383 16 30
of maak gebruik van onze
Terugbelservice
Schrijf ons via het contactformulier of eenvoudig rechtstreeks aan
info(at)evva.be