Hero image

Ruimte voor de toekomst

News | 29. October 2019.
Nieuwe ideeën hebben ruimte nodig: reden genoeg voor EVVA om met de nieuwbouw genoeg ruimte te scheppen voor de realisatie van nieuwe projecten en in het bijzonder voor de verbetering van bestaande productlijnen.

DI Michael Kiel is verantwoordelijk voor Operations bij EVVA. ­Aan SECURITYNEWS legt hij uit dat het nieuwe gebouw slechts een puzzelstukje is in de toekomstige koers van EVVA.

Hoe gaat het nieuwe gebouw er uitzien en welke functies zal het vooral krijgen?
Michael Kiel: De nieuwbouw moet niet alleen een uitbreiding van de huidige locatie zijn, maar ook voor duidelijk prestatieverhoging zorgen. Op een oppervlakte van 650 m2 komen een kelder, het gelijkvloers en vier verdiepingen. Daarmee creëren we een nieuw oppervlak van ong. 4.000 m2. We dichten hiermee de momenteel nog bestaande opening naar de Johann-Hoffmann-Platz aan de achterkant van het bedrijfsterrein.

Waarom heeft EVVA voor deze grote investering gekozen?
Michael Kiel: EVVA stippelt de koers uit voor de volgende 100 jaar. We willen onze partners en klanten ook in de toekomst hoge kwaliteit, innovatieve producten, betrouwbaarheid en vooral eerlijke prijzen bieden. In het nieuwe gebouw wordt dat mogelijk. Daar hebben we de ruimte om onze nieuwe producten voor de toekomst te produceren en de bestaande producten efficiënter te vervaardigen.

Kunt u al concreet zeggen wat het nieuwe gebouw zal omvatten?
Wij willen ons productassortiment ­uitbreiden. Maar dat is niet alles.
In de praktijk wordt de nieuwbouw een steunpilaar voor drie grote ­thema’s: productie, logistiek alook veiligheid en kwaliteit. Daarmee geven we een duidelijk signaal in welke richting de toekomst van EVVA zich beweegt: nieuwe producten en de uitbouw van bestaande productlijnen, nog meer snelheid, verdere verhoging van de bewezen betrouwbaarheid in onze levering en de vertrouwde EVVA-kwaliteit zijn ook in de volgende 100 jaar hard nodig. We combineren dat met een duidelijke focus op duurzaamheid.

Wanneer wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen?
Momenteel liggen de plannen nog ter goedkeuring voor. We rekenen erop dat eind september de grondsteen wordt gelegd. De complete ingebruikname staat begin 2021 gepland.

Zou het niet voordeliger zijn om met EVVA naar het ‘platteland’ te verhuizen?
De directie heeft heel bewust voor een andere oplossing gekozen. De wortels van EVVA liggen hier in Meidling. Onze knowhow “woont” hier. Een verhuizing naar het zuiden of noorden van Wenen zou financieel niet voordeliger geweest zijn. Bovendien zou het moeilijker bereikbaar zijn geweest. En een vertrek naar het ogenschijnlijk goedkopere oosten had ons een verlies van kennis en kwaliteit opgeleverd, wat we in geen geval wilden riskeren. ­
Bovendien heeft EVVA al een hoge mate van automatisering bereikt. De loonkosten leggen dus helemaal niet meer zoveel gewicht in de schaal. Onze werknemers zijn gekwalificeerde vakmensen die in het niemandsland niet zo makkelijk vervangbaar zijn.

Het hele verhaal gaat waarschijnlijk een aardige duit kosten?
Voor de nieuwbouw hebben we 5 miljoen euro uitgetrokken. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. In totaal plant EVVA tot 2022 een investeringspakket van meer dan 20 miljoen euro. Want we gaan in de komende jaren massaal investeren in nieuwe, toekomstgerichte producten. Op dat gebied zit er behoorlijk wat in de pipeline. Maar ook de bestaande processen worden verbeterd. Wij willen moderne, attractieve producten. Met deze investering gaat het niet alleen om nieuwe gebouwen of productielijnen, maar draait het er ook om EVVA klaar te stomen voor de toekomst. Dat is het totale plaatje met alle aspecten die onze toekomst bepalen. Sleutelwoorden hierbij zijn digitalisering, logistiek, snelheid en kwaliteit.

U bent Operations Manager. Wat valt er binnen uw competentie?
Onder de bedrijfstak Operations vallen de coördinatie van de productie, met inbegrip van de locaties, materiaalmanagement met inkoop en opslag, net als order- en kwaliteitsmanagement. Voor mijn vakgebied zijn in Wenen ong. 300 medewerkers beschikbaar, internationaal komen we op zo’n 400. Centraal bij mijn taken staat de vormgeving en stabilisatie van processen, de strategie van absoluut klantgericht handelen en de realisatie van een duurzame, ecologisch verantwoorde aanpak. Overige aspecten zijn op dit gebied de digitalisering en automatisering, evenals verbetering van de interne afstemming.

terug

U bereikt ons
Ma - Do: 8:30 - 12:30, 13:00 - 17:00 uur
Vr: 8:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 uur


+32 2 383 16 30
of maak gebruik van onze
Terugbelservice
Schrijf ons via het contactformulier of eenvoudig rechtstreeks aan
info(at)evva.be