Hero image

Omdat het ons leven is

News | 28. July 2022.
Al 28 jaar samen aan de top van EVVA, ouders en al lang een paar: Nicole en Stefan ­Ehrlich-Adám vertellen hoe ze het dagelijks leven in de gemeenschappelijke onderneming en privé regelen.

Wat zijn volgens u de voordelen van een familiebedrijf?

Nicole ­Ehrlich-Adám: Familiebedrijven hebben voordelen als het gaat om het combineren van duurzaamheid en efficiëntie bij de besluitvorming. Aan de ene kant kijken we naar de bedrijfsontwikkeling op lange termijn, zelfs over de generaties heen. Aan de andere kant kunnen we ook door de korte communicatielijnen heel snel beslissingen nemen wanneer dat nodig is. In elk geval pakken we bedrijfsrisico’s heel bedachtzaam aan. De bedrijfsgeschiedenis van EVVA is nauw verweven met de familiegeschiedenis.

Hoe kunnen familiebedrijven erin slagen deze kracht vast te houden?

Stefan ­Ehrlich-Adám: Op die vraag is zeker geen algemeen antwoord mogelijk. Familiebedrijven concurreren net zo goed nationaal en internationaal als elke andere onderneming. Een goed uitgangspunt is hoe dan ook om zich te verdiepen in zijn sterke punten op het gebied van planningshorizon en besluitvormingsstructuren en deze in de bedrijfsstructuur vorm te geven. Belangrijk is ook de moed om vernieuwingen te realiseren die weliswaar toekomstgericht kunnen zijn, maar die ook gepaard gaan met een hoge mate van onzekerheid.

En wat zijn volgens u de bijzondere uitdagingen voor familiebedrijven?

Abstract geformuleerd: de hierboven beschreven facetten in evenwicht houden – d.w.z. de nodige focus leggen op economische feiten en telkens de juiste interne en externe experts raadplegen om samen de juiste beslissingen te nemen. Het is ook belangrijk om te bekijken hoe de omvang van het bedrijf de juiste ontwikkelingsinspanningen mogelijk maakt.

Het uitbouwen van EVVA en de ontwikkeling van uw eigen familie gaan hand in hand. Hoe slaagt u erin hier de grenzen te bepalen?

Nicole ­Ehrlich-Adám: We zitten al 28 jaar samen in één kantoor. In de loop der jaren hebben we geleerd om zaken te scheiden van het privéleven. 
Stefan ­Ehrlich-Adám: Ik zou echter liegen als we beweerden dat dit ons altijd lukt. EVVA is gewoon een deel van ons. Dan ga je ‘s avonds niet naar huis zonder verder over het werk na te denken. 
Nicole ­Ehrlich-Adám: Maar tot nu toe zijn we er altijd in geslaagd om hier de balans te vinden.

Kunt u ons uw geheime succesformule verklappen?

Nicole ­Ehrlich-Adám: Ik stel de omgang met partners en verhelderende gesprekken op prijs – heel direct en duidelijk. Ik zie dat ook heel nauw in verband met ons verlangen naar waardering, respect en fatsoen.
Stefan ­Ehrlich-Adám: Communicatie is voor ons bij  EVVA bijzonder belangrijk. Vooral ook bij onze leidinggevenden. Ik heb niemand nodig die me stroop om de mond smeert. Veel meer waarde hecht ik aan de kritische uitwisseling.

Wat onderscheidt familiebedrijven in uw ogen van andere?

Nicole ­Ehrlich-Adám: Ik denk dat wij op zich meestal correcter met elkaar omgaan. En de band tussen ondernemers en medewerkers is zeker ook intiemer. Ik ben elke dag in het bedrijf en hoewel ik niet alles kan zien, voel ik toch de stemming en krijg ik problemen vroeger mee. Daardoor is ook de communicatie meestal sneller en efficiënter.
Stefan ­Ehrlich-Adám: In mijn ogen bieden familiebedrijven meer duurzaamheid. Wij zijn eerder gericht op de lange termijn. Als een grote investering zoals de bouw hier aan de Wienerberg vereist dat we bepaalde projecten prioriteit geven, dan gebeurt dat ook. Tegelijkertijd pakken we bedrijfsrisico’s heel bedachtzaam aan. 

U bent allebei nog jong. Hebt u toch al nagedacht over de opvolging?

Stefan ­Ehrlich-Adám: We zijn nog heel duidelijk aanwezig, maar vertrouwen tegenwoordig al heel bewust op ons managementteam. Prestaties en vertrouwen staan centraal.

De opvolging is binnen de familie waarschijnlijk gegarandeerd...

Nicole ­Ehrlich-Adám: Ik wil onze kinderen de weg laten gaan die ze zelf echt kiezen. Bovendien zijn de tijden voorbij waarin alleen de familienaam al het recht geeft om leiding te geven. Een studie, andere beroepservaringen, dat zijn de voorwaarden die ik stel om EVVA te kunnen overnemen.
Stefan ­Ehrlich-Adám: Een bestaand familiebedrijf mag de volgende generatie niet dwingen om hier te gaan werken. De wens moet bestaan om de toekomst van het bedrijf met succes vorm te geven, met nieuwe ideeën, nieuwe visies en veel energie. En uiteindelijk speelt de opleiding uiteraard een grote rol om geschikt te zijn voor het leiden van een bedrijf.

terug

U bereikt ons
Ma - Do: 8:30 - 12:30, 13:00 - 17:00 uur
Vr: 8:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 uur


+32 2 383 16 30
of maak gebruik van onze
Terugbelservice
Schrijf ons via het contactformulier of eenvoudig rechtstreeks aan
info(at)evva.be